Tài liệu mới
Structure, stability, absorption spectra and aromaticity of the singly and doubly silicon doped aluminum clusters AlnSim0/+ with n = 3–16 and m = 1, 2

Structure, stability, absorption spectra and aromaticity of the singly and doubly silicon doped aluminum clusters AlnSim0/+ with n = 3–16 and m = 1, 2

Nguyen Minh Tam,... [et al.]

Tài liệu được phân phối tuân theo Giấy phép CC BY. Xem chi tiết tại https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/
179 lượt xem
Học trực tuyến
Susceptibility Prediction of Groundwater Hardness Using Ensemble Machine Learning Models

Susceptibility Prediction of Groundwater Hardness Using Ensemble Machine Learning Models

Amirhosein Mosavi,... [et al.]

Tài liệu được phân phối tuân theo Giấy phép CC BY. Xem chi tiết tại https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/
177 lượt xem
Học trực tuyến
Thermal Conductivity Modeling of Nanofluids Contain MgO Particles by Employing Different Approaches

Thermal Conductivity Modeling of Nanofluids Contain MgO Particles by Employing Different Approaches

Na Wang,... [et al.]

Tài liệu được phân phối tuân theo Giấy phép CC BY. Xem chi tiết tại https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/
160 lượt xem
Học trực tuyến
On the Statistical GARCH Model for Managing the Risk by Employing a Fat-Tailed Distribution in Finance

On the Statistical GARCH Model for Managing the Risk by Employing a Fat-Tailed Distribution in Finance

H. Viet Long,... [et al.]

Tài liệu được phân phối tuân theo Giấy phép CC BY. Xem chi tiết tại https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/
145 lượt xem
Học trực tuyến
Maritime Management: Micro and Small Businesses

Maritime Management: Micro and Small Businesses

Matthew Pauley

Tài liệu được phân phối tuân theo Giấy phép CC BY-NC-SA. Xem chi tiết tại https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/
142 lượt xem
Học trực tuyến
Computer Networking: Principles, Protocols and Practice

Computer Networking: Principles, Protocols and Practice

Olivier Bonaventure

Tài liệu được phân phối tuân theo Giấy phép CC BY. Xem chi tiết tại https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/
109 lượt xem
Học trực tuyến
Shallow Landslide Susceptibility Mapping: A Comparison between Logistic Model Tree, Logistic Regression, Naïve Bayes Tree, Artificial Neural Network, and Support Vector Machine Algorithms

Shallow Landslide Susceptibility Mapping: A Comparison between Logistic Model Tree, Logistic Regression, Naïve Bayes Tree, Artificial Neural Network, and Support Vector Machine Algorithms

Viet-Ha Nhu,...[et al.]

Tài liệu được phân phối tuân theo Giấy phép CC BY. Xem chi tiết tại https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/
104 lượt xem
Học trực tuyến
Thermal Conductance along Hexagonal Boron Nitride and Graphene Grain Boundaries

Thermal Conductance along Hexagonal Boron Nitride and Graphene Grain Boundaries

Timon Rabczuk,... [et al.]

Tài liệu được phân phối tuân theo Giấy phép CC BY. Xem chi tiết tại https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/
103 lượt xem
Học trực tuyến
Solvability of functional-integral equations (fractional order) using measure of noncompactness

Solvability of functional-integral equations (fractional order) using measure of noncompactness

Reza Arab,... [et al.]

Tài liệu được phân phối tuân theo Giấy phép CC BY. Xem chi tiết tại https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/
96 lượt xem
Học trực tuyến
Exploring How Rhetorical Organization Contributes to the Readability of Essays

Exploring How Rhetorical Organization Contributes to the Readability of Essays

John R. Baker

Tài liệu được phân phối tuân theo Giấy phép CC BY. Xem chi tiết tại https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/
84 lượt xem
Học trực tuyến
Direct Energy

Direct Energy

Andrea Mitofsky

Tài liệu được phân phối tuân theo Giấy phép CC BY-NC. Xem chi tiết tại https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/
84 lượt xem
Học trực tuyến
Algorithms and Data Structures

Algorithms and Data Structures

Jurg NievergeltKlaus Hinrichs

Tài liệu được phân phối tuân theo Giấy phép CC BY-NC-SA. Xem chi tiết tại https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/
73 lượt xem
Học trực tuyến
Tin tức & Sự kiện
Bảo vệ dữ liệu và mở dữ liệu
Khi các công nghệ phát triển và ngày càng nhiều dữ liệu được sản xuất và thu thập, vài sáng kiến nắm bắt tiềm năng của dữ liệu bằng việc sử dụng lại nó để giành được sự thấu hiểu hoặc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mới. Các ứng dụng di động có thể, ví dụ, nói cho người sử dụng khi nào sẽ có mưa ở
Triển khai các nội dung Khuyến nghị Tài nguyên Giáo dục Mở của UNESCO năm 2019 vào thực tế cuộc sống - một cách thiết thực để nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện trong giai đoạn hiện nay
Để trả lời cho câu hỏi ‘Làm gì để nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện trong giai đoạn hiện nay’, bài viết này nêu bối cảnh các xu thế không thể đảo ngược của thế giới ngày nay về Tài nguyên Giáo dục Mở (TNGDM) và Khoa học Mở (KHM) và tương lai của giáo dục thời kỳ hậu COVID-19, cùng với nhiệm vụ tr
Những ngôi sao đang tụ tập để áp dụng phần mềm nguồn mở cho công nghệ thông tin của liên bang
Trong những năm gần đây, khu vực tư nhân đã và đang cự tuyệt phần mềm sở hữu độc quyền để ủng hộ các tiếp cận phát triển và phần mềm nguồn mở. Vì lý do tốt lành: con đường nguồn mở tiết kiệm tiền và thời gian phát triển bằng việc sử dụng các thành phần sẵn sàng tự do không mất tiền thay vì viết mã m
Kế hoạch hành động về Truy cập Mở Kim cương (của Liên minh S)
Science Europe (châu Âu Khoa học), Liên minh S, OPERAS, và Cơ quan Nghiên cứu Quốc gia Pháp (ANR) trình bày Kế hoạch Hành động về Truy cập Mở Kim cương (OA) (bản dịch sang tiếng Việt) để phát triển và mở rộng hơn nữa hệ sinh thái truyền thông học thuật Truy cập Mở Kim cương bền vững, do cộng đồng dẫ
TIN KHÁC >>

_A. CHEKHOV_

Trước những cuốn sách, tất cả mọi thứ đều mờ nhạt đi.