Tài liệu mới
On the Statistical GARCH Model for Managing the Risk by Employing a Fat-Tailed Distribution in Finance

On the Statistical GARCH Model for Managing the Risk by Employing a Fat-Tailed Distribution in Finance

H. Viet Long,... [et al.]

Tài liệu được phân phối tuân theo Giấy phép CC BY. Xem chi tiết tại https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/
215 lượt xem
Học trực tuyến
Structure, stability, absorption spectra and aromaticity of the singly and doubly silicon doped aluminum clusters AlnSim0/+ with n = 3–16 and m = 1, 2

Structure, stability, absorption spectra and aromaticity of the singly and doubly silicon doped aluminum clusters AlnSim0/+ with n = 3–16 and m = 1, 2

Nguyen Minh Tam,... [et al.]

Tài liệu được phân phối tuân theo Giấy phép CC BY. Xem chi tiết tại https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/
200 lượt xem
Học trực tuyến
Susceptibility Prediction of Groundwater Hardness Using Ensemble Machine Learning Models

Susceptibility Prediction of Groundwater Hardness Using Ensemble Machine Learning Models

Amirhosein Mosavi,... [et al.]

Tài liệu được phân phối tuân theo Giấy phép CC BY. Xem chi tiết tại https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/
199 lượt xem
Học trực tuyến
Thermal Conductivity Modeling of Nanofluids Contain MgO Particles by Employing Different Approaches

Thermal Conductivity Modeling of Nanofluids Contain MgO Particles by Employing Different Approaches

Na Wang,... [et al.]

Tài liệu được phân phối tuân theo Giấy phép CC BY. Xem chi tiết tại https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/
180 lượt xem
Học trực tuyến
Maritime Management: Micro and Small Businesses

Maritime Management: Micro and Small Businesses

Matthew Pauley

Tài liệu được phân phối tuân theo Giấy phép CC BY-NC-SA. Xem chi tiết tại https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/
163 lượt xem
Học trực tuyến
Computer Networking: Principles, Protocols and Practice

Computer Networking: Principles, Protocols and Practice

Olivier Bonaventure

Tài liệu được phân phối tuân theo Giấy phép CC BY. Xem chi tiết tại https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/
127 lượt xem
Học trực tuyến
Thermal Conductance along Hexagonal Boron Nitride and Graphene Grain Boundaries

Thermal Conductance along Hexagonal Boron Nitride and Graphene Grain Boundaries

Timon Rabczuk,... [et al.]

Tài liệu được phân phối tuân theo Giấy phép CC BY. Xem chi tiết tại https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/
126 lượt xem
Học trực tuyến
Shallow Landslide Susceptibility Mapping: A Comparison between Logistic Model Tree, Logistic Regression, Naïve Bayes Tree, Artificial Neural Network, and Support Vector Machine Algorithms

Shallow Landslide Susceptibility Mapping: A Comparison between Logistic Model Tree, Logistic Regression, Naïve Bayes Tree, Artificial Neural Network, and Support Vector Machine Algorithms

Viet-Ha Nhu,...[et al.]

Tài liệu được phân phối tuân theo Giấy phép CC BY. Xem chi tiết tại https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/
123 lượt xem
Học trực tuyến
Direct Energy

Direct Energy

Andrea Mitofsky

Tài liệu được phân phối tuân theo Giấy phép CC BY-NC. Xem chi tiết tại https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/
114 lượt xem
Học trực tuyến
Solvability of functional-integral equations (fractional order) using measure of noncompactness

Solvability of functional-integral equations (fractional order) using measure of noncompactness

Reza Arab,... [et al.]

Tài liệu được phân phối tuân theo Giấy phép CC BY. Xem chi tiết tại https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/
113 lượt xem
Học trực tuyến
Exploring How Rhetorical Organization Contributes to the Readability of Essays

Exploring How Rhetorical Organization Contributes to the Readability of Essays

John R. Baker

Tài liệu được phân phối tuân theo Giấy phép CC BY. Xem chi tiết tại https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/
107 lượt xem
Học trực tuyến
Algorithms and Data Structures

Algorithms and Data Structures

Jurg NievergeltKlaus Hinrichs

Tài liệu được phân phối tuân theo Giấy phép CC BY-NC-SA. Xem chi tiết tại https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/
99 lượt xem
Học trực tuyến
Tin tức & Sự kiện
‘Khuyến nghị của Hội đồng liên quan tới Truy cập tới Dữ liệu Nghiên cứu từ vốn cấp của nhà nước’ - bản dịch sang tiếng Việt
Là tài liệu do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế - OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) xuất bản năm 2022.
‘Thực hành tốt trong đánh giá nhà nghiên cứu. Khuyến nghị để đánh giá có trách nhiệm nhà nghiên cứu ở Phần Lan, 2020’ - bản dịch sang tiếng Việt
“Các chính sách được xuất bản trước đó bao gồm Tuyên bố DORA, Tuyên ngôn Leiden, Thủy triều Thước đo (Metric Tide) và Tuyên ngôn Hong Kong. Các tuyên bố quốc tế đó đã chỉ trích sự sử dụng ngày càng gia tăng của, trong số những điều khác, Yếu tố Tác động của Tạp chí - JIF (Journal Impact Factor) và c
Đầu tư cho khoa học mở: Thay đổi các tiêu chí đánh giá khoa học
Khoa học mở sẽ thay đổi cách đánh giá nghiên cứu, đánh giá nhà khoa học từ trước tới nay
‘Hướng dẫn Đánh giá trên Trực tuyến cho các Nhà giáo dục’ - bản dịch sang tiếng Việt
Ngày nay, khi nhiều hoạt động giáo dục và đào tạo phải chuyên lên trên trực tuyến, nhu cầu về đánh giá việc học tập trên trực tuyến cũng gia tăng. Việc đánh giá học tập trên trực tuyến có nhiều điểm khác biệt so với nó ở dạng truyền thống trong các lớp học mặt đối mặt.
TIN KHÁC >>

_A. CHEKHOV_

Trước những cuốn sách, tất cả mọi thứ đều mờ nhạt đi.